Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ973.500,7808/03/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ934.012,1201/07/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ920.104,9525/09/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ882.867,9017/08/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ865.105,8706/12/2011
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΓΕΑ ΟΛΚΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ534.788,0615/06/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ527.466,3125/09/2013
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ239.038,2113/01/2014
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ178.330,4423/11/2011
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ168.660,9825/01/2012
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ158.904,6816/01/2014
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ143.327,0924/05/2011
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ142.872,5614/06/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ136.327,2506/06/2012
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρα ΕΚΑΒ Αθήνας132.406,2414/11/2012
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ127.999,3130/09/2013
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ126.451,3824/10/2011
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ125.967,4719/07/2013
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ125.793,0518/06/2012
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ123.928,3423/04/2013
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ121.907,3126/04/2012
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ121.131,0904/12/2013
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ120.879,7212/12/2012
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ120.582,9921/09/2012
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ117.688,4409/09/2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ 117.684,4410/10/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.115.606,1917/10/2011
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ113.184,1028/01/2013
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΚΑΥΣΙΜΑ111.941,3130/06/2011
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ111.941,3130/06/2011
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΛΙΚΟΚΑΥΣΙΜΑ111.941,3130/06/2011
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΛΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ111.941,3130/06/2011
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ111.749,7418/06/2012
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΛΙΚΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ111.317,1013/05/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β\'ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ107.253,8514/12/2011
ΛΑΔΑΚΗΣ Ι ΑΕΠΑΝΤΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ105.209,0507/09/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ102.098,6024/10/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΥΕΝ102.098,6005/09/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ- ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ101.245,2021/09/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ100.110,4506/06/2012
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας99.906,8917/07/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ)ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ97.860,5015/04/2011
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ91.470,9912/03/2014
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ90.948,7111/04/2012
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 20/12/12-1/4/1388.044,8311/03/2013
ΔΕΗΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ83.090,3413/09/2013
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρα ΕΚΑΒ Αθήνας81.930,0319/10/2012
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας78.412,3430/10/2013
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ77.995,7309/05/2013
ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ77.763,0213/11/2013
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 77.473,3110/09/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΑΥΣΙΜΑ Κ.Υ. ΕΚΑΒ72.724,0302/08/2012
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜ.ΔΑΠΑΝΗ72.000,0028/07/2011
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας71.448,4804/04/2013
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ Κ.Υ. ΕΚΑΒ70.263,1102/08/2012
ΛΑΔΑΚΗΣ Ι ΑΕPADS ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ69.282,6602/06/2011
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ69.222,2918/02/2014
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π.Χ.ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ68.722,7008/04/2011
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ63.496,4516/02/2011
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ63.293,2504/03/2011
ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ62.288,3512/01/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ62.274,5118/05/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ62.228,8117/05/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ60.353,5612/01/2012
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ60.115,3126/03/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ59.717,9926/02/2013
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρα ΕΚΑΒ Αθήνας59.394,6507/09/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Υ ΤΟΥ ΕΚΑΒ59.091,4319/07/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ57.573,4323/01/2013
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ57.464,1802/03/2011
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ55.804,8205/09/2012
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ55.717,1208/10/2012
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ55.674,6606/02/2013
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ55.549,9729/11/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ54.918,0810/10/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ54.309,8220/11/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ54.011,5605/07/2012
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ53.875,7704/02/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ53.568,0422/03/2013
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ53.391,1505/07/2012
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας52.760,8406/06/2013
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ52.724,8826/02/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ52.564,5713/06/2012
“KYΡΙΑΡΧΟΣ” ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ N.E.Π.Α.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ52.320,0024/05/2011
Α. ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ52.231,1229/05/2012
CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠρομήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας51.617,0516/09/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ51.404,2303/06/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ51.367,7310/12/2013
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ50.544,9422/05/2012
ΚΟΡΤΕΣΗΣ Δ & ΣΙΑ ΕΕΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ49.915,6118/12/2012
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ49.578,4014/01/2014
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ49.499,2921/09/2012
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ49.172,6526/04/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ48.328,8324/12/2013
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ48.328,8309/01/2014
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠρομήθεια καυσίμων κίνησης47.903,2711/03/2011
ΠΑΛΜΟΣ ΑΕΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ47.232,0010/09/2013
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ47.204,5812/01/2012
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ47.160,1321/09/2012
ΛΑΓΑΡΟΥ Κ.- ΛΑΓΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Υ ΕΚΑΒ47.059,6510/12/2013
Σύνολο: 1-100 / 16003Σελίδα: 1 / 161
​​​​​