Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.ΕΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ541.238,1120/12/2013
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ \'\' ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ \'\'457.179,1316/12/2011
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ425.357,2301/08/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011327.068,8128/07/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ324.640,4128/04/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΑΙΟΥ 2011324.509,8030/05/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011322.447,5530/06/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011293.513,9128/09/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ283.974,0031/10/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ283.974,0031/10/2011
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.ΕΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ε.Ε.Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ264.601,1404/03/2014
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ238.946,8230/11/2011
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΣΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012232.540,8630/08/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ227.427,6127/06/2013
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ225.213,3017/10/2013
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ224.303,3531/10/2013
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ219.246,3629/03/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ218.363,5529/05/2012
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ216.001,0627/04/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012216.001,0627/04/2012
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ213.340,6311/12/2012
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 9ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ213.340,6111/12/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ210.516,0629/02/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΣΤΑ Δ.Δ210.121,0701/08/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ209.126,3929/12/2011
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ204.444,6431/01/2012
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012202.894,4627/09/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ201.450,5326/08/2013
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ201.419,5128/06/2012
ΔΕΥΑΚΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ200.916,6331/07/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ200.731,8627/09/2013
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ200.345,3729/10/2012
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ196.594,7428/11/2012
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ195.965,0727/12/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ193.326,1431/01/2013
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ191.610,4620/02/2013
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013190.711,3026/04/2013
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΕΦΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ190.661,6228/02/2013
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"190.000,0019/06/2012
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ189.430,4829/05/2013
ΔΕΥΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 188.403,0831/03/2014
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΠ[ΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ188.399,1028/03/2013
ΔΕΥΑΚΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ187.893,5127/12/2013
ΔΕΥΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ187.893,5127/12/2013
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ187.317,2627/11/2013
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013183.664,0829/01/2014
ΔΕΥΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ183.529,0828/02/2014
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ180.393,6026/07/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ163.269,5401/11/2013
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6ος λογαριασμοσ160.607,9223/10/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΛΑΜΑΤΑ145.491,0401/02/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΔΔ 2013142.756,9301/08/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ @ Γ ΤΡΙΜ. 2012 Δ.Δ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ140.110,0901/11/2012
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ139.670,4403/12/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΓΟΡΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ138.531,2301/02/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 12/2013 & Δ ΤΡΙΜ. 2013. 525813 Μ3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ 553976 Μ3 Δ ΤΡΙΜ. Δ.Δ134.218,3904/02/2014
ΔΕΗ ΑΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΗ ΑΕ ΘΟΥΡΙΑΣ-ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΙ 134.171,4131/12/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ125.005,8730/09/2011
ΑΚΑΤΤ ΑΕΕΞΟΦΛΙΣΗ ΤΙΜ ΝΟ 293/2-5-2012 , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 111.930,0002/05/2012
ΑΚΑΤΤ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 111.930,0002/05/2012
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ " 110.715,3509/04/2014
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012106.441,8203/05/2012
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 11105.364,7925/08/2011
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ15 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ103.785,9514/06/2013
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011103.018,4226/04/2011
ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 11100.586,1229/04/2011
ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ98.605,2027/06/2011
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 201196.303,1624/06/2011
ΔΕΗ ΑΕΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ95.350,0031/08/2013
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201195.325,8125/07/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 94.578,7502/05/2013
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α689.354,7018/06/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ88.886,2730/06/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ86.224,6006/04/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ83.697,0302/01/2013
ΔΕΗ ΑΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201383.344,0031/07/2013
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "79.163,1809/04/2014
ΔΕΗ ΑΕΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ78.481,0030/06/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΕΥΣΗΣ76.277,8102/09/2013
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ75.372,6925/05/2011
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ74.169,0008/10/2013
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ71.900,6420/02/2013
ΔΕΗ ΑΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΗ71.543,0031/05/2013
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ @ ΣΙΑ Ο.ΕΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ70.566,9924/07/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 68.988,3610/07/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ66.060,6001/10/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ66.060,6001/10/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ63.528,2401/10/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ62.882,9331/07/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΑΙΟΣ61.100,2901/07/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ60.855,0403/06/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ60.540,5931/10/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ & ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ59.819,5002/12/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ59.447,7431/08/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (478159 Μ2)59.435,1604/03/2014
ΔΕΗ ΑΕΔΕΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ57.009,0030/09/2013
ΔΕΗ Α.ΕΔΕΗ56.836,0030/11/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ55.934,0102/04/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ55.880,0601/04/2013
ΔΕΗ ΑΕΔΕΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201355.706,0031/10/2013
Σύνολο: 1-100 / 7363Σελίδα: 1 / 74
​​​​​