Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 25/04/2014 09:46:55ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΛΚ8-ΘΣΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2014 09:45:30ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΛΚ8-ΞΟΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2014 08:47:53ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΛΚ8-ΥΚΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:27:13ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΛΚ8-3Ρ3
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 14:45:41ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΛΚ8-1ΟΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:11:35ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΛΚ8-4ΩΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 10:20:11ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΛΚ8-3Γ5
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 10:11:19ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΛΚ8-ΛΣ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 3039Σελίδα: 1 / 380