Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ800.000,0001/01/2014
ISS ASPIS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΥποβολή δικαιολογητικών για εξόφληση λογαριασμού προμήθειας με τίτλο "τη φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθ. διαδικ. 283/09 για το χρονικό διάστημα από 1/12/2010 έως 31/12/2010.731.302,0027/12/2010
ISS ASPIS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Υποβολή δικαιολογητικών για: "τη φύλαξη κτιρίων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αρίθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/1/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ16821/31/1/2011( σχετ.Χ.Ε. 8180/2010 )."731.302,0004/02/2011
ISS ASPIS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Πληρωμή φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/2/2011 έως 28/02/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ17399/28/2/2011 ( σχετ.Χ.Ε.8180/2010 ).731.302,0001/03/2011
ISS ASPIS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2011 έως 31/3/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ18051/31/3/2011 ( σχετ.Χ.Ε. 8180/2010 ), με βάση το ένταλμα 00982/2011.731.302,0001/04/2011
ISS ASPIS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. Πληρωμή φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2011 έως 30/4/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ18687/30/4/2011 ( σχετ.Χ.Ε.8180/2010 ), με βάση το ένταλμα 05621/2011.731.302,0003/05/2011
ISS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Πληρωμή φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/5/2011 έως 31/5/2011,σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ19333/31/5/2011 ( σχετ. Χ.Ε.8180/2010 ), με βάση το ένταλμα 06339/2011.731.302,0002/06/2011
ISS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Πληρωμή φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2011 έως 30/6/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ19959/30/6/2011 ( σχετ.Χ.Ε.8180/2010 ), με βάση το ένταλμα 07744/2011.731.302,0004/07/2011
ISS SECURITY S.A. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Πληρωμή φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αριθμ.διακ.283/2009, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 31/7/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ20453 ( σχετ.Χ.Ε.8180/2010 ), με βάση το ένταλμα 08514/2011.731.302,0026/07/2011
ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΥποβολή δικαιολογητικών για: "την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αρίθμ. σύμβ.διαπραγμάτευσης 27017/2010, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/1/2011"693.481,8504/02/2011
ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΥπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ. , αρίθμ. διακ. 305/2010, σύμβ. διαπραγμάτευσης 26761/15/3/2011, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2011 έως 30/4/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ8689/29/4/2011,(σχετ.Χ.Ε.18.., με βάση το ένταλμα 05622/2011.693.481,8503/05/2011
ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ,αρίθμ.διακ.305/2010, σύμβ.διαπραγμ. 26761/15/3/11, για το χρονικό διάστημα 1/5/2011 έως 31/5/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ8816/1/6/2011 ( σχετ. Χ.Ε.1814/2011 ), με βάση το ένταλμα 06340/2011.693.481,8502/06/2011
ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΚαθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ. , αρίθμ. Διακ. 305/2010, σύμβ. διαπραγμάτευσης 26761/15/3/2011, για το χρονικό διάστημα από 01/6/2011 έως 30/6/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. ΤΠΥ8985/30/6/2011 ( σχετ.Χ.Ε.1814/2.., με βάση το ένταλμα 07745/2011693.481,8504/07/2011
Δικαιούχος: ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΠληρωμή υπηρεσιών καθ/τητας κτιρίων, εγκ/σεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ. , αρίθμ. Διακ. 305/2010, σύμβ. διαπραγμάτευσης 26761/15/3/2011, για το χρον. διάστημα από 1/7/2011 έως 31/7/2011,σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ9083/25/7/2011(σχετ.Χ.Ε.18.., με βάση το ένταλμα 08513/2011.693.481,8526/07/2011
SWETS INFORMATION SERVICES B.V.Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδ. και βάσεων δεδομ., αρίθμ.διακ.277/10 (ανανέωση σύμβασης) για το έτος 2011, για τις ανάγκες της Κεντρ. Βιβλιοθ. και των Βιβλιοθ. του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα τιμολόγια που αναφέρονται στη συνημμ. κατάσταση πληρωμής (σχετ.ΧΕ, με βάση το ένταλμα 07793/2011663.709,8126/07/2011
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Α.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.Υποβολή δικαιολογητικών για εξόφληση λογαριασμού της προμήθειας με τίτλο ¨Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ,αρίθμ.διακ. 203/06, καθώς και τη σύμβαση με διαπραγμάτευση υπ΄αρίθμ.22472/1/12/2010, για το χρονικό διάστημα από 1/12/2010 έως 31/12/2010,σύμφωνα με το υπ΄αρίθΜ.Τ658.050,0028/12/2010
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.629.010,3029/04/2013
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.625.772,8329/04/2013
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΠληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, για το χρονικό διάστημα από 23/11/2010 έως 26/1/2011598.000,2929/03/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΠληρωμή κατανάλωσης φυσικού αερίου , για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, για το χρονικό διάστημα από 22/01/2011 έως 29/04/2011, σύμφωνα με τα τιμολόγια που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση πληρωμής, με βάση το ένταλμα 06211/2011.566.596,7316/06/2011
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ\'Αποπεράτωση κτιρίου Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνας του Α.Π.Θ.\' με την φροντίδα της Γεν. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με το τιμ. Νο 436/2-5-2011, με βάση το ένταλμα 05851/2011ε528.616,2927/05/2011
ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΚαθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, αρίθμ. διαπραγμάτευσης 30475/4/2/2011, για το χρονικό διάστημα από 01/02/2011 έως 19/02/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ8328/21/2/2011( σχετ.1ης Διαπραγμ.Χ.Ε.16/2011 )"527.046,1902/03/2011
ISS FASILITY SERVICES A.E. - ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. - ΕΜΠΟΡ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΥπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ. , αρίθμ. διακ. 305/2010, σύμβ. διαπραγμάτευσης 26761/15/3/2011, για το χρονικό διάστημα από 16/3/2011 έως 15/11/2011, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ.ΤΠΥ8560/31/3/2011, με βάση το ένταλμα 01814/2011.346.740,9208/04/2011
ΤΖΗΚΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ8η πληρωμή του έργου \'\'Ανακατασκευή χώρων Γραμματείας Χημικού Τμήματος & κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ\'\' με την φροντίδα της Γεν. Δ/νσης Τεχικών Υπηρεσιών & Μηχ/σης, σύμφωνα με το τιμ. 17/6-12-10 (Σχετ. Χ.Ε. 18654/09)340.450,0012/01/2011
SWETS INFORMATION SERVICES B.V.Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και βάσεων δεδομένων για το Α.Π.Θ.,αρίθμ.διακ.277/2010 (ανανέωση σύμβασης )για το έτος 2011,για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα τιμολόγια που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση πληρωμ, με βάση το ένταλμα 08523/2011.333.785,8828/09/2011
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 6η πληρωμή του έργου \'Αποπεράτωση κτιρίου Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνας του Α.Π.Θ.\' με την φροντίδα της Γεν. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με το τιμ. Νο 433/11-2-2011, με βάση το ένταλμα 05126/2011.331.293,8927/05/2011
ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΚαθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του Α.Π.Θ.329.242,3130/04/2013
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ8η πληρωμή του έργου \'Αποπεράτωση κτιρίου Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνας του Α.Π.Θ.\' με την φροντίδα της Γεν. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με το τιμ. Νο 443/14-7-2011 (Σχετ. Χ.Ε. 45/2010), με βάση το ένταλμα 08431/2011.321.331,6728/07/2011
ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑπληρωμή της 11ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου με τίτλο"Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, με συνεργεία τεχνιτών κατά το έτος 2009-2011. Απολογ. εργασίες (Οικοδ. και Η/Μ), σύμφωνα με το ΤΙΜ292/05-01-2011, Κ.Ε. 1983ΣΕ04600000"280.549,6722/02/2011
Δ.Ε.Η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από το ΑΠΘ και τα παραρτήματά του, σύμφωνα με την κατάσταση πληρωμής."277.688,0014/03/2011
Δ.Ε.Η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από το ΑΠΘ και τα παραρτήματά του, σύμφωνα με την κατάσταση πληρωμής267.260,0011/01/2011
ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΥποβολή της 14ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης έργου \'Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΠΘ με συνεργεία τεχνιτών, 2009-2011, απολογ. εργασίες, σύμφωνα με το ΤΙΜ299/5-4-2011, Κ.Ε. 1983ΣΕ04600000. Υπάρχει εκχώρηση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με βάση το ένταλμα 04381/2011.225.485,0121/04/2011
ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ ΑΕΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ179.728,6217/12/2013
Δ.Ε.Η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από το ΑΠΘ και τα παραρτήματά του, σύμφωνα με την κατάσταση πληρωμής164.555,0019/01/2011
ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠληρωμή της 16ης εντολής και πιστοποίησης τοης \'Συντήρησης κτιριακών εγ/σεων του ΑΠΘ με συνεργ τεχ/τών 2009-2011(Απολ/κές εργ/ες)(ΟΙΚ και Η/Μ)αρ,Διακ 24/09 (Αρ,εργ 1983ΣΕ04600000)σύμφ. με το ΤΙΜ 302/6-6-2011 .υπάρχει εκχώρηση στην Τράπεζα Πειραιως, με βάση το ένταλμα 06841/2011.155.493,2521/06/2011
ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑυποβ ολή της 12ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου "Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με συνεργεία τεχνιτών κατά το ΄ετος 2009-2011.Απολογιστικές εργασίες (οικοδ. & Η/Μ), σύμφωνα με το ΤΙΜ296/07-02-2011, Κ.Ε. 1983ΣΕ04600000"154.822,0504/03/2011
ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΥποβολή 9ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με συνεργεία τεχνιτών κατά το έτος 2009-2011. Απολογιστικές εργασίες(Οικοδομικές και Η/Μ)», Αρ.διακ. 24/09, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕ152.748,1308/11/2010
ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΥποβολή δικαιολογητικών για: "την πληρωμή της 13ης εντ.. πληρ. και πιστοπ. του έργου "Συντήρηση κτιρ. εγκατ. του ΑΠΘ με συνεργ. τεχν., το έτος 2009-11.Απολ. εργα. (οικοδ. & Η/Μ), σύμφ. με το ΤΙΜ297/8-3-2011, Κ.Ε.1983ΣΕ04600000, υπάρχει εκχώρηση του ποσού στην Τρά πεζα Πειραιώς147.598,8115/03/2011
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΜίσθωση ακινήτου επι της οδού ΕΓΝΑΤΙΑ 46 για τις ανάγκες του ΑΠΘ για τους μήνες ΙΑΝ - ΜΑΪΟ 2011, σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση πληρωμής.Νέα μίσθωση με μηνιαίο μίσθωμα 27.580,00€, με βάση το ένταλμα 05888/2011.137.900,0024/05/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΤΕΥποβολή 5ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου με τίτλο "Συντήρηση διαφόρων κτιρίων του ΑΠΘ, Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες 2009, αρ.συμ.12/09", σύμφωνα με το ΤΙΜ0234/19-01-2011, Κ.Ε. 1983ΣΕ04600000."137.184,0023/02/2011
SPECTRATECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΥΠΟΛΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ127.995,8515/10/2013
ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ ΑΕΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ123.000,0005/10/2011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠρομήθεια και εγκατάσταση σύνθετης περσίδας σκίασης αλουμινίου στην πτέρυγα του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ\' με την φροντίδα του Τμ. Προμηθειών Α.Π.Θ., σύμφωνα με το τιμ. 412/9-5-11, με βάση το ένταλμα 08242/2011121.493,6220/07/2011
ΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Λέκτορα ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝΔικαστική απόφαση 1081/2010 και δικαστική δαπάνη της ανάλογης δικαστικής απόφασης που αφορά αποδοχές για το διάστημα 10/04/98-06/09/01"121.154,5118/03/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΥποβολή δικαιολογητικών για εξόφληση λογαριασμού της προμήθειας με τίτλο: "πληρωμή λογαριασμών φυσικού αερίου για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ , για το χρονικό διάστημα από 26/5/2010 έως 30/11/2010, σύμφωνα με τα τιμολόγια που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση πληρωμής."116.802,2617/01/2011
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧ ΕΞΟΠΛ ΚΑΙΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΤΙ ΕΠΕΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ114.018,3614/01/2014
Κ/Ξ ΔΙΤΣΑΣ Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΩΜΠΟΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΣΠληρωμή της 5ης Εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου ¨Χρωματισμοί σε κτίρια του ΑΠΘ κατά το έτος 2008-2009 (Αρ.Ερ. 1983ΣΕ04600000) σύμφωνα με το ΤΙΜ 5/27-12-2010"111.173,6017/01/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ107.711,8724/06/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ106.430,6230/11/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ106.330,8826/09/2013
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.106052,5712/04/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ105.612,7921/07/2011
16 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΔ407/80Καταβολή του ποσού που αναλογεί στους κ. Αθηνά Βιτοπούλου κ.λ.π. (συν 15), συμβασιούχων με βάση το Π.Δ. 407/80, ως αποζημίωση , σύμφωνα με τη δικ. απόφαση αρ.1837/30-.03-11 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με βάση το ένταλμα 07307/2011.105.032,0104/07/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ104.823,0829/09/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ103.182,9226/09/2013
ICAP ADVISORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ102.996,9023/05/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ102.669,9830/08/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ100.179,4924/10/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. Επιχορήγηση του Α.Π.Θ. στο Ταμείο Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, σύμφωνα με την απόδειξη είσπραξης 2650/18-5-11, με βάση το ένταλμα 06095/2011.100.000,0030/05/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99.842,1624/12/2013
SCΙΕΝΤΑCΤ ΑΕΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ99236,429/04/2011
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ99.100,0011/04/2001
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ98.658,6531/05/2012
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΠΕΙΡΑΜΑΤΑ97.400,0002/07/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ97.233,9328/02/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ96.333,1629/03/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ95.691,6727/11/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ95.092,1726/05/2011
LABORSCIENCE S.A.ΠΕΙΡΑΜΑ95.000,0030/08/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ94.765,4227/01/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ93.233,1828/09/2012
ELAS LTDΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ93.098,0005/07/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ92.793,8126/06/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ92.770,5329/04/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ92.667,8430/08/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ92.419,3724/07/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ92.414,7625/04/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ91.426,3330/12/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ90.323,9529/01/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ89.930,5424/10/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ88.974,0128/03/2014
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.Χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο: \'Μελέτη και Επεξεργασία Στοιχείων καθώς και Υλοποίηση Προτάσεων σχετικά με τη Μετεγκατάσταση Λειτουργικών.....Μηχ.\', σύμφωνα με το γρ. είσπραξης Α366/24-5-11 , με βάση το ένταλμα 06436/2011.88.000,0009/06/2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠληρωμή τηλεφωνικών τελών του ΑΠΘ, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση πληρωμής.(ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5023-001704-182)87.715,3501/02/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ86.232,3324/10/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ85.970,7529/11/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ85.668,6331/01/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΣΘΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ85.603,1925/02/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ85.527,9124/03/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ85.527,9124/03/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ85.051,1228/02/2014
Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.2η πληρωμή του έργου \'\'Επισκευή γραφείων Κ.Ε.Π. στο Α.Π.Θ. - Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες\'\' με την φροντίδα της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχ/σης, σύμφωνα με το τιμ. 11/26-11-1084.927,3112/01/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ84.616,8231/01/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ83.758,8223/12/2010
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ83.347,8429/11/2010
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ82.585,4429/04/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ82.297,1628/08/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ81.974,1528/02/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ81.605,8219/07/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ80.838,4731/05/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ80.583,5228/06/2013
Σύνολο: 1-100 / 227292Σελίδα: 1 / 2273
​​​​​